Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат

Вплив масової комунікації на групов у і індивідуальн у свідомість


ЗМІСТ

ВСТУП

I. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1.2 МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ І СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ

1.3 МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ І ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

1.4 НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1.5 ПОЗИТИВНА ДІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ВИСНОВОК

Перечень ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Серед соціальних процесів одне з провідних місць посідає комунікація (від лат. Communicatio - спосіб повідомлення, передачі) як Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат необхідний елемент взаємодії людей, груп, людів, держав, в ході якого здійснюється передача і взаємно передача інформації, почуттів, оцінок, значень, смислів, цінностей і т.д. Без комунікації неможливе конституювання соціальних спільнот, соціальних систем, інститутів, організацій і т.д., неможливе існування соціальності, соцімозгу як такового. Комунікація пронизує всі сторони життя суспільства Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат, соціальних груп і окремих індивідів. Будь-яке дослідження соціального життя зачіпає ті чи інші її форми.

Комунікація - явище, що вивчається багатьма науками, у тому числі соціологією, психологією, політологією, теорією комунікації. Існують різні види комунікації: масова, міжособистісна, організаційна, групова та ін

У своїй боті мені хотілося б висвітлити питання впливу масової комунікації на Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат групове і індивідуальне свідомість.

Масова комунікація - це процес поширення інформації та впливу в суспільстві за допомогою спеціальних засобів: преси, телебачення, радіо, кіно тощо, в итогі чого повідомлення надходить відразу до величавых груп людей.

Мета реферату - вивчити закономірності масових інформаційних процесів та діяльності соціальних інститутів, які виробляють та Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат поширюють масову інформацію. Головна увага приділяється дослідженню заморочек комунікатора, аудиторії, змісту і заморочек сприйняття масової інформації, заморочек функціонування окремих засобів масової комунікації (преса, заради, телебачення, кіно, реклама), всієї системи масової інформації в цілому.

I. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Розвитокзасобів масової інформації створило умови для Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат маніпулювання суспільною свідомістю, що особливо небезпечно в умовах диктаторських режимів. У зв'язку з цим соціологи почали вивчати проблеми ефективності пропаганди і контрпропаганди. У цих дослідженнях ефективність комунікації розглядалася як прямий наслідок одиничного чи декілька разів пропагандистського впливу, виявлялися чинники, підсилюють або послабляють його.

Пізніше поняття ефективності було доповнене поняттями Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат функції та дисфункції, а об'єктом дослідження все більше ставала система соціальних зв'язків, у яких протікає і на які впливає процес масової комунікації. Масова комунікація впливає на поширення эталонів сприйняття реальності, культурних норм, еталонів поведінки. В останні роки велика увага приділяється рекламі, масовій культурі, впливу технічних засобів комунікації Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат на суспільство; загострюється інтерес до глобальних заморочек поширення інформації, нових інформаційних реаліям.

Основними функціями, які виконує масова комунікація в суспільстві, є: інформування про події, що відбуваються; допомогу суспільству у вирішенні його заморочек; передача знань про суспільство від 1-го покоління до іншого (соціалізація і навчання); розвага. Зазначений диапазон функцій задає концептуальну Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат базу, найважливіші підходи до дослідження масової комунікації. У рамках даного підходу знаходяться роботи, що відповідають на питання: як непосредственно функціонують у суспільстві засоби масової комунікації?

Автори багатьох з цих робіт прагнули пояснити, яким чином і наскільки ефективно масова комунікація впливає на суспільство та його членів. На початку нинішнього Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат століття панувало переконання у всесильність впливу масової комунікації на свідомість людини.

Передбачалося, що вплив повідомлень засобів масової інформації (ЗМІ) виражене безпосередньо і відчутно. Однак у подальшому такі погляди змінилися на зовсім протилежні: ефективність впливу масової комунікації була визнана мінімальною. Найбільшого поширення ці погляди мали в 50-х рр.., Если вважалося, що Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат міжособистісні контакти більш значущі для поширення фактів і думок у суспільстві, ніж масова комунікація. Інформація від ЗМІ спочатку надходить до так званих лідерів думки («opinion leaders») у суспільстві, які потім передають її іншим людям в процесі міжособистісної комунікації.

Зокрема, було виявлено, що на рішення виборців про підтримку того чи іншого Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат кандидата думка друзів впливає більшою мірою, ніж позиція ЗМІ. «Лідерів думки» важко відрізнити від інших людей: у різні періоди часу і з різних заморочек лідерами бувають різні люди (експериментально встановлено різноманітність лідерів у таких областях, як економіка, мода, громадське життя). Інтерес до якоїсь проблеми - важлива детермінанта Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат лідера, проте для того, щоб людина стала виконувати цю роль, необхідний певний рівень інтересу до цієї проблеми і в інших членів групи. Як критики зазначених поглядів можна висловити наступне зауваження: у их постулюється одне спрямованість впливу масової комунікації на людину, а також людей один на 1-го.

У 60-х рр.. вважалося, що Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат хоча масові комунікації і впливають на установки і думки людей, однак цей вплив опосередковано чертами аудиторії. Вплив повідомлень ЗМІ на аудиторію має не безпосередній, а опосередкований деякими проміжними змінними нрав. До найбільш важливим з их відносяться: позиція групи, до якої належить реципієнт, або позиція її окремих членів, а Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат також селективність, тобто схильність людини відбирати ту інформацію, яка узгоджується з його цінностями та думками. У итогі ступінь впливу оцінювалася як не дуже висока.

Починаючи з 70-х рр.., Все більше прихильників здобуває теза про зростаючий вплив масової комунікації на масову свідомість. Зокрема, саме вона задає диапазон обговорюваних людьми тим (agenda Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат-setting). Масова комунікація в більшій мірі впливає на те, про що гласить людина (тема), аніж на його конкретну позицію з цієї теми. Експериментальні дослідження, проведені з метою підтвердження даного постулату, проявили: дійсно, чим більше говорять про деяку темі по радіо і на телебаченні, тим частіше вона обговорюється на рівні міжособистісних Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат контактів.

1.2 МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ І СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ

Масова комунікація - парадокс, практически пронизує всі сторони сучасного суспільства і впливає на масову і групову свідомість найрізноманітнішими методами і полностью разносторонне. Масова комунікація надає формує і закріплює вплив на соціальні стереотипи, тобто схематичні і спрощене уявлення про соціальні об'єктах, обширно Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат поширені в суспільстві. Стереотипи можуть стосуватися інших національностей, класів, груп і т.п. Сприйняття чужої групи через стереотипи має дві сторони: позитивну (стереотип дає відносно швидке знання, дозволяє віднести групу до більш широкого класу явищ) і негативну (наповнення стереотипу негативними чертами призводить до формування між груповий ворожості).

Так, виявлено, що Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат в ЗМІ існують відмінності у зображенні чоловіків і жінок. Аналіз фотографій, вміщених у журнальчиках, свідчить про те, що жінки, як правило, займають у просторі фотознімку положення нижче, ніж чоловіки, нередко вони зображуються в ролях, які підкреслюють їх красу, залежність від чоловіків, сексуальну привабливість. На фото у чоловіків головним чином Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат присутні обличчя і голова, жінок же частіше зображують на весь зріст і більше відкрито. Чоловіки постають у ЗМІ більш владними, домінантними, агресивними, твердими, наполегливими, раціональними та розумними, ніж жінки. Жінки - більш привабливими, альтруїстичними, товариськими, моложавим. У цілому, жінки нередко зображуються в стандартних та стереотипних ролях, відносинах, ситуаціях.

Така демографічна Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат група, як літні люди, також схильна стерео типізації в масовій комунікації. Її представники рідко стають героями фільмів і передач. Подібна недооцінка літніх формує уявлення про их як про зменшує секторі суспільства. Зрілі зображуються в неважливих, обмежених і нецінних ролях і видах.2 / 3 жінок похилого віку і 1 / 2 літніх чоловіків Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат у фільмах постають як не мають здорового глузду, дурні і ексцентричні. Встановлено залежність між активним «переглядом» телефільмів і негативним сприйняттям літніх.

Помітний внесок ЗМІ вносять і в стереотипне сприйняття етнічних груп. Представники цих груп з'являються в ЗМІ, як правило, значно рідше, ніж представники корінного населення.

Успішним засобом захисту Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат від стерео типізації є створення і показ в ЗМІ спеціальних програм, що зображують об'єкти стерео типізації в різноманітності притаманних їм якостей і особливостей. Для боротьби зі стереотипами використовується і спеціально організоване між групове спілкування, орієнтоване на знайомство і співпраця представників різних соціальних і етнічних груп.

1.3 МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ І ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Вплив Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат масової комунікації на політичні процеси також багатосторонньо: це і її внесок у політичну соціалізацію, і її місце в передвиборній боротьбі, і роль в оцінці діяльності політичних лідерів і структур.

ЗМІ роблять претендентів відомими, формують їх певний образ в глазах населення, впливаючи на підсумки голосування. Вплив ЗМІ на Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат виборців здійснюється не тільки в період проведення передвиборної кампанії, але і задовго до її офіційного початку допомогою формування у населення певної схеми політичної реальності.

Протягом останніх 10-20 років ХХ століття відзначалася тенденція, що свідчить про зростання ролі ЗМІ в суспільстві, про активне використання їх з метою формування громадської думки з Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат приводу оцінки об'єктів політичної сфери. Починаючи з 60-х рр.., Оцінка населенням діяльності всіх президентів США залежала не від реального економічного стану країни, а від позиції провідних засобів масової інформації. Причому, цікаво, що хід економічного розвитку не завжди правильно відбивався пресою і телебаченням.

Про зростання ролі ЗМІ свідчить і Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат такий факт: за період з 1968 по 1988 рр.. час, який у випусках новин провідних американських телекомпаній приділялася показу «живих» виступів політиків, знизилося в 5 разів, а значить, зросла роль самих журнальчикістів, їх коментарів та оцінок.

Масова комунікація є важливим джерелом політичної соціалізації (процесу засвоєння знань, установок, цінностей та форм участі в Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат сфері політики). Найбільш значущими в цьому відношенні є програми новин. Саме за допомогою ЗМІ глядачі та слухачі, особливо молоді, отримують найбільшу кількість інформації, що стосується політики. Інтерес до політичного масової комунікації тісно пов'язаний з політичною інформованістю і активним обговоренням політичних тем та батьками, і однолітками. Разом з тим Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат вплив масової комунікації більш виражено щодо політичних фактів та оцінок, ніж реального політичної поведінки людей (форм участі, голосування).

1.4 НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

масовий комунікація соціальний аудиторія інформація

До негативних наслідків масової комунікації можна віднести формування у реципієнтів потреби в негайному задоволенні власних бажань і потреб, а також ослаблення навичок читання Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат і зниження творчого потенціалу.

Масований вплив масової комунікації може плохо впливати на якість міжособистісного спілкування дітей, зменшувати кількість ігор з однолітками. Мультфільми, з їх швидкою зміною візуальних і аудіо х стимулів особливо привертають увагу дітей та здатні суттєво зменшувати міжособистісні контакти.

Герої теле - та відео фільмів деяким людям в Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат якійсь мірі заміняють родину. Занурення в «денні сни» телефільмів дозволяє уникнути, сховатись від заморочек і труднощів реального життя, що в ряді випадків посилює соціальну адаптацію, посилює самотність. У зв'язку з надмірним інтересом до телебачення і відео говорять навіть про формування нації «відеотов» (за аналогією з ідіотами).

Відзначається вплив ЗМІ та Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат на розвиток у людей неадекватного ужасу перед злочинністю. Такового роду ужас найбільшою мірою залежить від нраву освітлення злочинів: ужас і тривога виявляються більш сильними в тому випадку, если дається інформація про злочини місцевого рівня, а також про злочини, жертва яких ніяк не провокувала злочинця, і, нарешті Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат, про злочини «сенсаційних », що відрізняються від більшості інших.

Насильство і агресія в засобах масової інформації зустрічаються вкрай нередко. У США за період з 1957 по 1985 рр.. кількість показаних по телебаченню сцен насильства зросла в 4 рази. У Росії з початку 90-х рр.. простежується та ж тенденція. Подібна значна представленість насильства в ЗМІ ставить делему Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат їх впливу на реальне агресивне поводжень людей.

Незважаючи на те, що з даної проблеми накопичено величавый обсяг емпіричних даних, все-же повної ясності здесь не спостерігається. Так, повідомляється про сильний ефект показу телевізійних сцен агресії, і в той же час є дані про те, що насильство на екранах Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат телевізорів не впливає на агресивну поведінку дітей, а якщо й має, то слабкий вплив, у деяких групах дітей і зовсім сприяє зниження агресивності. У результатах лабораторних досліджень єдності більше: перегляд агресивних фільмів в лабораторних умовах, як правило, викликає агресивну поведінку.

Зазначена «різно ориентированість» итогів пов'язана з тим, що вплив Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат насильства в ЗМІ на агресивність людей опосередковується безліччю проміжних змінних. До их відносяться: особливості реципієнта (стать, вік, ставлення до агресії), ступінь соціальної і пізнавальної зрілості телеглядача. Оскільки діти нередко не в змозі співвідносити дії з їх мотивами і наслідками, вони просто імітують агресивні дії, не розуміючи Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат їх наслідків. Телевізійне насильство має максимальний негативний ефект у віці від 8 до 12 років. Вплив телевізійного насильства на хлопчиків відбивається сильніше, ніж на дівчаток. Значущий і соціально-економічний статус: діти з сімей з нижчим статусом частіше дивляться і схвалюють насильство, отримують від нього більше задоволення і чіткіше ідентифікують для себя Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат з телегероями, а також гірше встигають у школі. Особи, спочатку більш агресивні, значно сильніше схильні до впливу насильства в ЗМІ; контекст, в якому постає акт насильства на телеекрані (манера подачі, жанр передачі). Реальна агресія мінімальна у тому випадку, якщо агресор на телеекрані карається, якщо демонструються негативні наслідки агресії і сам Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат агресор виглядає негативним героєм; максимальна реальна агресія у випадку, якщо агресія на телеекрані заохочується, не має негативних наслідків і соціально схвалюється; особливості зовнішнього середовища (можливості соціального контролю, сімейні відносини). Вплив телевізійної агресії знижується за наявності в суспільстві ефективних способів соціального контролю. Позитивні відносини в сім'ї, прийняття дитиною батьків знижують ефект Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат теле насилля. Сприяє агресії перегляд актів реального насильства, а також просто повідомлення про такового роду діях. Відзначається зв'язок між появою в ЗМІ відомостей про гучні злочини або судових процесах і рівнем злочинності. Причому простежується наступна закономірність: якщо повідомлялося тільки про злочин, то кількість злочинів через кілька днів Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат після такового повідомлення зростала, якщо ж згадувалося не тільки про злочин, але і про покарання за нього, то кількість злочинів знижувався.

У цілому більшість вчених останнім часом схиляється до думки про те, що насильство, акцентуємо ЗМІ, надає, хоча і не дуже виражене, вплив на агресивну поведінку в реальних життєвих Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат умовах.

1.5 ПОЗИТИВН А ДІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Масова комунікація надає не тільки негативний вплив на масову свідомість. Вона може протидіяти етнічним і статевим стереотипам. До її позитивних итогів відносяться і підвищення обізнаності, допитливості, поліпшення мовних навичок. Масова комунікація сприяє зростанню великодушності, дружелюбності, кооперації і стриманості, суворого дотримання соціальних норм, а також Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат зменшенню тривоги і ужасів. Після перегляду гуманістично орієнтованих фільмів у дітей поліпшуються навички спілкування з однолітками, порозуміння з ними, активізується прагнення допомагати іншим людям. Слід зазначити, що позитивний вплив таких передач залежить від співвідношення нраву героя і його дій. Так, якщо герой - гуманіст, наприклад супермен, діє все ж Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат агресивно, то це не викликає у глядачів бажання допомагати і підтримувати інших людей.

ВИСНОВОК

Масова комунікація - парадокс, практически пронизує всі сторони сучасного суспільства і впливає на масову і групову свідомість найрізноманітнішими методами і полностью разносторонне.

Масова комунікація надає формує і закріплює вплив на соціальні стереотипи, тобто схематичні Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат і спрощене уявлення про соціальні об'єктах, обширно поширені в суспільстві.

Вплив масової комунікації на політичні процеси також багатосторонньо: це і її внесок у політичну соціалізацію, і її місце в передвиборній боротьбі, і роль в оцінці діяльності політичних лідерів і структур.

Впливає масова комунікація і на думки людей з Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат конкретних питань соціального життя.

Такового роду вплив здійснюється наступним чином: деякі індивіди, усвідомлюючи, що їхня думка збігається з думкою більшості, висловлюють його, у той час як інші особи, які мають відмінну від загальноприйнятої позицію, залишають її при собі. Цей процес рухається по спіралі, в итогі чого деякі теми або позиції потрапляють Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат в центр уваги населення, а інші відкидаються на периферію суспільного інтересу. Такового роду «спіраль замовчування», мабуть, викликається ужасом ізоляції. Згода із загальноприйнятим - не тільки спосіб бути на боці «сторони-переможниці», а й спроба уникнути ізоляції від групи. Загроза критики - значимий фактор для «замовчують» людей (запускаючих спіраль умовчання). Масова комунікація відіграє Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат важливу роль в «спіралі замовчування». З її допомогою люди дізнаються, які думки популярні в суспільстві, а які - ні.

В даний час для пояснення механізмів впливу масової комунікації на індивідуальне і масову свідомість запропоновані численні теорії. Найбільш популярні з их теорія використання і задоволення і теорія залежності. У першій Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат підкреслюється, що людина виступає в якості активного фільтра інформації, а не її пасивного отримувача. Він здійснює відбір повідомлень ЗМІ для того, щоб задовольняти деякі свої потреби. Таким чином, аудиторія ЗМІ активна та цілеспрямована, а людина - ініціатор вибору повідомлення - добре обіпознаний про свої бажання та потреби. Він, знаючи власні потреби, шукає Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат різні способи їх задоволення, одним з яких і є ЗМІ: вони як би вступають в суперечку з іншими джерелами задоволення потреб. Наприклад, потреба в розвагах можна задовольнити не тільки сидячи біля телевізора, а й зустрівшись з друзями, відвідавши футбольний матч або пивну.

Дана теорія занесла свіжий струмінь Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат у дослідження масової комунікації, звернувши увагу на активність особистості при сприйнятті повідомлень. Це контрастувало з поширеним раніше поглядом на реципієнта як на пасивного, бездумного приймача інформації. Однак у теорії використання та задоволення були і деякі слабкості: вона ігнорувала негативні результати впливу масової комунікації в суспільстві, а також надмірну раціональність людини, його Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат здатність свідомо вибирати те, що йому необхідно. Подібному тези суперечать дані численних досліджень, згідно з якими люди, як правило, не до кінця усвідомлюють причини своєї поведінки.

Під трохи іншим кутом зору розглянуто роль масової комунікації в суспільстві в теорії залежності. Центральне положення даної теорії таке: реципієнт залежить від масової Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат комунікації в силу того, що йому необхідно задовольняти свої потреби та досягати різних цілей. Ступінь впливовості ЗМІ на аудиторію варіюється і залежить від стану самого суспільства (якщо в суспільстві виникає ситуація соціальних змін і конфліктів, то вона змушує людей переоцінювати склалися в их системи цінностей і норм Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат, що породжує потребу у додатковій інформації, у тому числі зі ЗМІ, підвищуючи тим самим залежність людей від их) і самих ЗМІ (потенціал їх впливу залежить від їх кількості і близькості до норм і цінностей групи об'єкта впливу).

Синтезуючи розглянуті підходи, можна процес впливу масової комунікації на індивідуальне та групове Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат свідомість описати таким чином. Соціальні інститути та ЗМІ. взаємодіючи з аудиторією, формують у людей різноманітні потреби, інтереси і потяги. Сформувавшись, дана мотиваційна система починає в свою чергу впливати на те, де, в якій області людина стане шукати джерела задоволення потреб. Вибравши ті чи інші джерела, людина може надалі опинитися Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат в певній залежності від их. Наприклад, літні люди в силу зниження можливостей пересування, не достаточно спілкуються, що підвищує їхню залежність від такового виду ЗМІ, як телебачення. Підлітки можуть ставати залежними від відео індустрії, оскільки захоплення такового роду відповідають нормам цієї соціальної групи.

Перечень ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрєєва Г.М. Соціальна Вплив масової комунікації на групову і індивідуальну свідомість - реферат психологія. - М., 1994.

2. Богомолова Н.Н. Масова комунікація і спілкування. - М., 1988.

3. Журавльов Г.Т. Прикладна соціологія: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ, 1998. - 111 с.

4. Соціологія. Основи загальної теорії: Навчальний посібник / Під. ред. Г.В. Осипова, Л.М. Москвичов. - М.: Нюанс Пресс, 1996. - 461 с.vramkah-programmi-konferencii-budut-organizovani-kruglie-stoli-modernizaciya-i-duhovnie-tradicii-rossii-kulturnaya-praktika-v-kontekste-modernizacii-predusmotrena-kulturnaya-programma.html
vramkah-programmi-v-2012-godu-planirovalos-vipolnit-40-meropriyatie-vipolneno-38-ne-vipolneno-2-meropriyatiya-v-svyazi-s-otsutstviem-sredstv-u-predpriyatij.html
vramkah-seminara-vistupyat-i-otvetyat-na-voprosi-uchastnikov.html